PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

img POWITANIE img

Sanktuarium Maryjne w Głogowcu wyróżnia się wśród polskich miejsc Kultu Maryjnego tym, że jest związane od wieków z działalnością patriotyczną. Już w XIX stuleciu miejscowy proboszcz Ks. Józef Siekierzyński za wspieranie powstania styczniowego spędził 37 lat na Syberii.

W ciągu wieków Sanktuarium było schronieniem dla wielu działaczy niepodległościowych. Szczególnie w latach po wprowadzeniu stanu wojennego za kadencji  proboszcza Ks. Mariana Lipskiego i po nadaniu Pani Głogowickiej tytułu Matki Cierpiącego Narodu zaczęły napływać do Głogowca tłumy pątników z kraju i zagranicy.

Byli internowani, działacze "Solidarności" wyrzuceni z pracy przybywali do Maryi, aby Jej powiedzieć o swoim bólu, o kłopotach dnia codziennego, a w końcu o tym co najważniejsze - o Polsce i jej przyszłości.

Młodzież podążająca na Jasną Górę w pieszej pielgrzymce śpiewa: "Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak".

Tak, wybierz się i Ty na "pielgrzymkowy szlak" i przybądź tu, do Głogowca.

Powiedz także innym, którzy poszukują drogi ku Bogu, że jest miejsce gdzie od wieków w sposób szczególny działa Bóg i czczona jest Matka Boża.

Zapraszam

ks. Piotr Kalisiak
Kustosz Sanktuarium

 

imgAKTUALNOŚCI img

imgINTENCJE MSZALNE imgimgKONTAKT img

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wojciecha, biskupa i męczennika
przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Głogowcu k/Kutna


Głogowiec 10, 99-300 Kutno
pow. kutnowski, woj. łódzkie

Numer telefonu: (+48) 024 254 23 80
Adres email: sanktuarium@glogowiec.pl

numer konta
PKO BP 87 1020 3440 0000 7102 0054 9667

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,103203 / SQL: 0,01364s for 29 queries / Net Memory: 7333496 / Peak: 7925880
Debug: (0.0067349999999999) - (net usage: 883080) - (peak: 1509416)
Initialize Database
Debug: (0.0086189999999999) - (net usage: 1178464) - (peak: 1656184)
Done Initializing Database
Debug: (0.008638) - (net usage: 1178616) - (peak: 1656184)
initialize internal global cache
Debug: (0.009792) - (net usage: 1359296) - (peak: 1827352)
done initializing global cache
Debug: (0.009813) - (net usage: 1358760) - (peak: 1827352)
Loading Modules
Debug: (0.022398) - (net usage: 3186648) - (peak: 3671664)
End of Loading Modules
Debug: (0.023605) - (net usage: 3224392) - (peak: 3695704)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.025398) - (net usage: 3347512) - (peak: 3932456)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.029181) - (net usage: 3829264) - (peak: 4598312)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1634700612 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.034613) - (net usage: 3833192) - (peak: 4598312)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.035903) - (net usage: 3876256) - (peak: 4598312)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1634700611,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.035936) - (net usage: 3872776) - (peak: 4598312)
Initialize Smarty
Debug: (0.035945) - (net usage: 3872936) - (peak: 4598312)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.036093) - (net usage: 3872064) - (peak: 4598312)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.036831) - (net usage: 3874560) - (peak: 4598312)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.037196) - (net usage: 4014856) - (peak: 4598312)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.039899) - (net usage: 4245128) - (peak: 4837416)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.040456) - (net usage: 4247400) - (peak: 4837416)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2)
Debug: (0.042225) - (net usage: 4357792) - (peak: 4943840)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3,6)
Debug: (0,046022) - (net usage: 4468112) - (peak: 4943840)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,060265) - (net usage: 5939032) - (peak: 7568864)
Debug: (0,061442) - (net usage: 6033712) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,066687) - (net usage: 6268696) - (peak: 7568864)
Debug: (0,067168) - (net usage: 6276192) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,067861) - (net usage: 6279600) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,068323) - (net usage: 6283712) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,068811) - (net usage: 6287640) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,069209) - (net usage: 6294984) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,06981) - (net usage: 6314544) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,070185) - (net usage: 6319752) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,070342) - (net usage: 6321112) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,070628) - (net usage: 6323416) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,071041) - (net usage: 6327032) - (peak: 7568864)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,079331) - (net usage: 6458472) - (peak: 7568864)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin news/function':(0,080909) - (net usage: 6448064) - (peak: 7568864)
Debug: (0,084838) - (net usage: 6669888) - (peak: 7568864)
      SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
        mn.*,
        mnc.news_category_name,
        mnc.long_name,
        u.username,
        u.first_name,
        u.last_name
      FROM glogowiecmodule_news mn
      LEFT OUTER JOIN glogowiecmodule_news_categories mnc
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id
      LEFT OUTER JOIN glogowiecusers u
      ON u.user_id = mn.author_id
      WHERE
        status = 'published'
      AND
    IF(start_time IS NULL AND end_time IS NULL,news_date <= NOW(),NOw() BETWEEN start_time AND end_time)ORDER BY mn.news_date desc LIMIT 0, 1
Debug: (0,085094) - (net usage: 6671152) - (peak: 7568864)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,088079) - (net usage: 7142872) - (peak: 7922424)
SELECT * FROM glogowiecmodule_news_categories ORDER BY hierarchy
Debug: (0,088628) - (net usage: 7145472) - (peak: 7922424)
SELECT news_category_id,COUNT(news_id) AS cnt FROM glogowiecmodule_news WHERE news_category_id IN (1) AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2021-10-20 05:30:12') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2021-10-20 05:30:12')) AND status = 'published' GROUP BY news_category_id
Debug: (0,095784) - (net usage: 7153424) - (peak: 7922424)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 15
Debug: (0,096744) - (net usage: 7180112) - (peak: 7922424)
Nothing is known about FormBuilder... cant load it
Debug: (0,102236) - (net usage: 7339704) - (peak: 7925880)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,102559) - (net usage: 7340832) - (peak: 7925880)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,102908) - (net usage: 7341264) - (peak: 7925880)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,103131) - (net usage: 7343608) - (peak: 7925880)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it