PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

img POWITANIE img

Sanktuarium Maryjne w Głogowcu wyróżnia się wśród polskich miejsc Kultu Maryjnego tym, że jest związane od wieków z działalnością patriotyczną. Już w XIX stuleciu miejscowy proboszcz Ks. Józef Siekierzyński za wspieranie powstania styczniowego spędził 37 lat na Syberii.

W ciągu wieków Sanktuarium było schronieniem dla wielu działaczy niepodległościowych. Szczególnie w latach po wprowadzeniu stanu wojennego za kadencji  proboszcza Ks. Mariana Lipskiego i po nadaniu Pani Głogowickiej tytułu Matki Cierpiącego Narodu zaczęły napływać do Głogowca tłumy pątników z kraju i zagranicy.

Byli internowani, działacze "Solidarności" wyrzuceni z pracy przybywali do Maryi, aby Jej powiedzieć o swoim bólu, o kłopotach dnia codziennego, a w końcu o tym co najważniejsze - o Polsce i jej przyszłości.

Młodzież podążająca na Jasną Górę w pieszej pielgrzymce śpiewa: "Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak".

Tak, wybierz się i Ty na "pielgrzymkowy szlak" i przybądź tu, do Głogowca.

Powiedz także innym, którzy poszukują drogi ku Bogu, że jest miejsce gdzie od wieków w sposób szczególny działa Bóg i czczona jest Matka Boża.

Zapraszam

ks. Piotr Kalisiak
Kustosz Sanktuarium

 

imgAKTUALNOŚCI img

imgINTENCJE MSZALNE imgimgKONTAKT img

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wojciecha, biskupa i męczennika
przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Głogowcu k/Kutna


Głogowiec 10, 99-300 Kutno
pow. kutnowski, woj. łódzkie

Numer telefonu: (+48) 024 254 23 80
Adres email: sanktuarium@glogowiec.pl

numer konta
PKO BP 87 1020 3440 0000 7102 0054 9667

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,094283 / SQL: 0,01083s for 29 queries / Net Memory: 7338680 / Peak: 7966832
Debug: (0.006651) - (net usage: 964616) - (peak: 1681608)
Initialize Database
Debug: (0.008476) - (net usage: 1178080) - (peak: 1691576)
Done Initializing Database
Debug: (0.008502) - (net usage: 1178240) - (peak: 1691576)
initialize internal global cache
Debug: (0.00981) - (net usage: 1358808) - (peak: 1862632)
done initializing global cache
Debug: (0.00983) - (net usage: 1358272) - (peak: 1862632)
Loading Modules
Debug: (0.025494) - (net usage: 3197840) - (peak: 3718624)
End of Loading Modules
Debug: (0.026892) - (net usage: 3235584) - (peak: 3742664)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.028342) - (net usage: 3358704) - (peak: 3979416)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.033463) - (net usage: 3840424) - (peak: 4645240)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1638142045 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.04243) - (net usage: 3844320) - (peak: 4645240)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.043716) - (net usage: 3887384) - (peak: 4645240)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1638142044,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.043771) - (net usage: 3883904) - (peak: 4645240)
Initialize Smarty
Debug: (0.04378) - (net usage: 3884064) - (peak: 4645240)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.04391) - (net usage: 3883192) - (peak: 4645240)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.044441) - (net usage: 3885688) - (peak: 4645240)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.044741) - (net usage: 4025984) - (peak: 4645240)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.047466) - (net usage: 4248760) - (peak: 4876816)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.047758) - (net usage: 4251032) - (peak: 4876816)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2)
Debug: (0.048886) - (net usage: 4361424) - (peak: 4983240)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3,6)
Debug: (0,052302) - (net usage: 4542560) - (peak: 5051680)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,062829) - (net usage: 6009384) - (peak: 7609448)
Debug: (0,063952) - (net usage: 6038528) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,067795) - (net usage: 6267880) - (peak: 7609448)
Debug: (0,068252) - (net usage: 6275376) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,068572) - (net usage: 6278784) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,068862) - (net usage: 6282896) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,069129) - (net usage: 6286824) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,069368) - (net usage: 6294168) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,069581) - (net usage: 6313728) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,069794) - (net usage: 6318936) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,069897) - (net usage: 6320296) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,070112) - (net usage: 6322600) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,070421) - (net usage: 6326216) - (peak: 7609448)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,076188) - (net usage: 6457656) - (peak: 7609448)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin news/function':(0,077347) - (net usage: 6447248) - (peak: 7609448)
Debug: (0,079899) - (net usage: 6669072) - (peak: 7609448)
      SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
        mn.*,
        mnc.news_category_name,
        mnc.long_name,
        u.username,
        u.first_name,
        u.last_name
      FROM glogowiecmodule_news mn
      LEFT OUTER JOIN glogowiecmodule_news_categories mnc
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id
      LEFT OUTER JOIN glogowiecusers u
      ON u.user_id = mn.author_id
      WHERE
        status = 'published'
      AND
    IF(start_time IS NULL AND end_time IS NULL,news_date <= NOW(),NOw() BETWEEN start_time AND end_time)ORDER BY mn.news_date desc LIMIT 0, 1
Debug: (0,080018) - (net usage: 6670336) - (peak: 7609448)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,082037) - (net usage: 7148056) - (peak: 7946920)
SELECT * FROM glogowiecmodule_news_categories ORDER BY hierarchy
Debug: (0,082336) - (net usage: 7150656) - (peak: 7946920)
SELECT news_category_id,COUNT(news_id) AS cnt FROM glogowiecmodule_news WHERE news_category_id IN (1) AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2021-11-29 00:27:24') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2021-11-29 00:27:24')) AND status = 'published' GROUP BY news_category_id
Debug: (0,087286) - (net usage: 7158608) - (peak: 7946920)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 15
Debug: (0,088024) - (net usage: 7185296) - (peak: 7946920)
Nothing is known about FormBuilder... cant load it
Debug: (0,092266) - (net usage: 7344888) - (peak: 7966832)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,092428) - (net usage: 7346016) - (peak: 7966832)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,094045) - (net usage: 7346448) - (peak: 7966832)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,094214) - (net usage: 7348792) - (peak: 7966832)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it