PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Park podworski

W bliskości sanktuarium znajduję się obiekt pałacowo-parkowy z 2 poł. XIX w. Zobaczyć można również Platan klonolistny mający 600 lat.

 http://lodzkie.parki.org/parki.php?park=glogowiec

 

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,186735 / SQL: 0,01771s for 28 queries / Net Memory: 7178672 / Peak: 7766000
Debug: (0.006695) - (net usage: 883616) - (peak: 1509808)
Initialize Database
Debug: (0.0085200000000001) - (net usage: 1179008) - (peak: 1656576)
Done Initializing Database
Debug: (0.008537) - (net usage: 1179160) - (peak: 1656576)
initialize internal global cache
Debug: (0.009656) - (net usage: 1359840) - (peak: 1827744)
done initializing global cache
Debug: (0.009675) - (net usage: 1359304) - (peak: 1827744)
Loading Modules
Debug: (0.022187) - (net usage: 3187192) - (peak: 3672056)
End of Loading Modules
Debug: (0.023814) - (net usage: 3224936) - (peak: 3696096)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.025711) - (net usage: 3348056) - (peak: 3932848)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.029678) - (net usage: 3829808) - (peak: 4598704)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1634704169 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.049905) - (net usage: 3833736) - (peak: 4598704)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.052087) - (net usage: 3876800) - (peak: 4598704)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1634704168,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.052136) - (net usage: 3873320) - (peak: 4598704)
Initialize Smarty
Debug: (0.052148) - (net usage: 3873480) - (peak: 4598704)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.052242) - (net usage: 3872984) - (peak: 4598704)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.052576) - (net usage: 3873144) - (peak: 4598704)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.053325) - (net usage: 3885600) - (peak: 4598704)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 26 LIMIT  1
Debug: (0,057121) - (net usage: 3999624) - (peak: 4598704)
process template top
Debug: (0,060907) - (net usage: 4135800) - (peak: 4806056)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,076854) - (net usage: 5605736) - (peak: 7169840)
Debug: (0,078385) - (net usage: 5634880) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,084112) - (net usage: 5935440) - (peak: 7169840)
Debug: (0,086349) - (net usage: 6019264) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,086863) - (net usage: 6024584) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,08758) - (net usage: 6033768) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,22,23,24,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,088615) - (net usage: 6066376) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,23,24,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,090113) - (net usage: 6212016) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,090542) - (net usage: 6214320) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,100157) - (net usage: 6344624) - (peak: 7169840)
Debug: (0,100859) - (net usage: 6288104) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,101745) - (net usage: 6296008) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,103746) - (net usage: 6359872) - (peak: 7169840)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='26'
Debug: (0,104589) - (net usage: 6360992) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (4) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,105476) - (net usage: 6364808) - (peak: 7169840)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '4' AND thumbnail_path = '/galeria/thumb_1.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,105873) - (net usage: 6366280) - (peak: 7169840)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='4'
Debug: (0,106185) - (net usage: 6367944) - (peak: 7169840)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 4 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,163518) - (net usage: 6463184) - (peak: 7169840)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,163704) - (net usage: 6464272) - (peak: 7169840)
Debug: (0,164092) - (net usage: 6466808) - (peak: 7169840)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT  1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,164144) - (net usage: 6468144) - (peak: 7169840)
Debug: (0,177403) - (net usage: 6913904) - (peak: 7710536)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,185692) - (net usage: 7184880) - (peak: 7766000)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,185965) - (net usage: 7186008) - (peak: 7766000)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,186344) - (net usage: 7186440) - (peak: 7766000)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,186613) - (net usage: 7188784) - (peak: 7766000)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it