PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Park podworski

W bliskości sanktuarium znajduję się obiekt pałacowo-parkowy z 2 poł. XIX w. Zobaczyć można również Platan klonolistny mający 600 lat.

 http://lodzkie.parki.org/parki.php?park=glogowiec

 

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,254421 / SQL: 0,01438s for 23 queries / Net Memory: 7132928 / Peak: 7757456
Debug: (0.0065229999999999) - (net usage: 965424) - (peak: 1683696)
Initialize Database
Debug: (0.00832) - (net usage: 1178880) - (peak: 1693664)
Done Initializing Database
Debug: (0.008348) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693664)
initialize internal global cache
Debug: (0.009643) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864720)
done initializing global cache
Debug: (0.009667) - (net usage: 1359072) - (peak: 1864720)
Loading Modules
Debug: (0.023411) - (net usage: 3198672) - (peak: 3720744)
End of Loading Modules
Debug: (0.023675) - (net usage: 3214176) - (peak: 3723640)
Initialize Smarty
Debug: (0.023687) - (net usage: 3214336) - (peak: 3723640)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.023974) - (net usage: 3238256) - (peak: 3760776)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.024238) - (net usage: 3252776) - (peak: 3767352)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.024917) - (net usage: 3268408) - (peak: 3780576)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 26 LIMIT  1
Debug: (0,030893) - (net usage: 3845664) - (peak: 4477072)
process template top
Debug: (0,032693) - (net usage: 3981200) - (peak: 4688664)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,042262) - (net usage: 5451200) - (peak: 7052488)
Debug: (0,043121) - (net usage: 5480344) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,046794) - (net usage: 5775272) - (peak: 7052488)
Debug: (0,047881) - (net usage: 5859096) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,048572) - (net usage: 5865056) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,049224) - (net usage: 5874240) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,050131) - (net usage: 5910200) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,20,21,23,24,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,051179) - (net usage: 6067992) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,051468) - (net usage: 6070296) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,05951) - (net usage: 6200592) - (peak: 7052488)
Debug: (0,061007) - (net usage: 6144080) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,062626) - (net usage: 6151984) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,08213) - (net usage: 6215888) - (peak: 7052488)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='26'
Debug: (0,083865) - (net usage: 6217008) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (4) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,084833) - (net usage: 6220824) - (peak: 7052488)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '4' AND thumbnail_path = '/galeria/thumb_1.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,086602) - (net usage: 6319264) - (peak: 7052488)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='4'
Debug: (0,087125) - (net usage: 6320928) - (peak: 7052488)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 4 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,150801) - (net usage: 6743848) - (peak: 7580568)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,150956) - (net usage: 6744936) - (peak: 7580568)
Debug: (0,1512) - (net usage: 6747464) - (peak: 7580568)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT  1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,151241) - (net usage: 6750088) - (peak: 7580568)
Debug: (0,245675) - (net usage: 6802624) - (peak: 7580568)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,253725) - (net usage: 7139128) - (peak: 7757456)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,253881) - (net usage: 7140256) - (peak: 7757456)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,254192) - (net usage: 7140688) - (peak: 7757456)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,254349) - (net usage: 7143040) - (peak: 7757456)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it