PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

O parafii

Parafia: p.w. św. Wojciecha, biskupa i męczennika

Dekanat: Kutno - św. Wawrzyńca

Duszpasterz: Ks. mgr Piotr Kalisiak

Liczba mieszkanców: 1478

Odpusty: św. Wojciecha (23 IV),  Matki Bożej Królowej Polski ( 3V),  Narodzenia N.M.P (8-14 IX),

Kronika parafii: od 1934 r.

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,059855 / SQL: 0,00273s for 13 queries / Net Memory: 6436904 / Peak: 7192256
Debug: (0.006974) - (net usage: 883872) - (peak: 1511488)
Initialize Database
Debug: (0.008769) - (net usage: 1179256) - (peak: 1658256)
Done Initializing Database
Debug: (0.008787) - (net usage: 1179416) - (peak: 1658256)
initialize internal global cache
Debug: (0.00992) - (net usage: 1360096) - (peak: 1829424)
done initializing global cache
Debug: (0.0099410000000001) - (net usage: 1359568) - (peak: 1829424)
Loading Modules
Debug: (0.022494) - (net usage: 3187448) - (peak: 3673736)
End of Loading Modules
Debug: (0.022735) - (net usage: 3202952) - (peak: 3676632)
Initialize Smarty
Debug: (0.022747) - (net usage: 3203112) - (peak: 3676632)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.023043) - (net usage: 3227032) - (peak: 3713768)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.023284) - (net usage: 3241552) - (peak: 3720344)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.025306) - (net usage: 3472464) - (peak: 4066072)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.025421) - (net usage: 3474080) - (peak: 4066072)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,2)
Debug: (0.026287) - (net usage: 3573448) - (peak: 4160768)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0.026764) - (net usage: 3579176) - (peak: 4160768)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 16 LIMIT 1
Debug: (0,032713) - (net usage: 4155736) - (peak: 4817184)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,04281) - (net usage: 5626720) - (peak: 7192256)
Debug: (0,043212) - (net usage: 5655864) - (peak: 7192256)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,046891) - (net usage: 5957024) - (peak: 7192256)
Debug: (0,047545) - (net usage: 5964840) - (peak: 7192256)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,048263) - (net usage: 6000864) - (peak: 7192256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (15,17,18,19,20,21,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,049023) - (net usage: 6150736) - (peak: 7192256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,049245) - (net usage: 6160720) - (peak: 7192256)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,055002) - (net usage: 6291360) - (peak: 7192256)
Debug: (0,059293) - (net usage: 6443112) - (peak: 7192256)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,05948) - (net usage: 6444240) - (peak: 7192256)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,05964) - (net usage: 6444672) - (peak: 7192256)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,059785) - (net usage: 6447016) - (peak: 7192256)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it