PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

O parafii

Parafia: p.w. św. Wojciecha, biskupa i męczennika

Dekanat: Kutno - św. Wawrzyńca

Duszpasterz: Ks. mgr Piotr Kalisiak

Liczba mieszkanców: 1478

Odpusty: św. Wojciecha (23 IV),  Matki Bożej Królowej Polski ( 3V),  Narodzenia N.M.P (8-14 IX),

Kronika parafii: od 1934 r.

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,06701 / SQL: 0,00795s for 16 queries / Net Memory: 6438336 / Peak: 7062848
Debug: (0.006602) - (net usage: 965416) - (peak: 1683680)
Initialize Database
Debug: (0.0084810000000001) - (net usage: 1178888) - (peak: 1693648)
Done Initializing Database
Debug: (0.008513) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693648)
initialize internal global cache
Debug: (0.009807) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864704)
done initializing global cache
Debug: (0.0098360000000001) - (net usage: 1359080) - (peak: 1864704)
Loading Modules
Debug: (0.023641) - (net usage: 3198672) - (peak: 3720728)
End of Loading Modules
Debug: (0.023913) - (net usage: 3214176) - (peak: 3723624)
Initialize Smarty
Debug: (0.023925) - (net usage: 3214336) - (peak: 3723624)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.024234) - (net usage: 3238256) - (peak: 3760760)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.024535) - (net usage: 3252776) - (peak: 3767336)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.025969) - (net usage: 3274688) - (peak: 3780560)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 16 LIMIT  1
Debug: (0,032328) - (net usage: 3851880) - (peak: 4483272)
process template top
Debug: (0,034666) - (net usage: 3987416) - (peak: 4694864)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,044734) - (net usage: 5457416) - (peak: 7058688)
Debug: (0,045892) - (net usage: 5486560) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,04956) - (net usage: 5781488) - (peak: 7058688)
Debug: (0,050978) - (net usage: 5865312) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,051327) - (net usage: 5871272) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,051953) - (net usage: 5880456) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,053017) - (net usage: 5916480) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (15,17,18,19,20,21,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,053943) - (net usage: 6066352) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,054375) - (net usage: 6076336) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,060054) - (net usage: 6206976) - (peak: 7058688)
Debug: (0,06038) - (net usage: 6150360) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,061012) - (net usage: 6158264) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,061957) - (net usage: 6172560) - (peak: 7058688)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,066415) - (net usage: 6444536) - (peak: 7062848)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,066556) - (net usage: 6445664) - (peak: 7062848)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,066829) - (net usage: 6446096) - (peak: 7062848)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,066944) - (net usage: 6448448) - (peak: 7062848)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it