PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Matka Boża Głogowiecka

Matka Boża w Głogowcu - Patronka Ziemi Kutnowskiej

Wizerunek jest piękną kopią Obrazu Jasnogórskiego.
1430 r. Husyci najechali klasztor Paulinów na Jasnej Górze i sprofanowali Cudowny Obraz. Król Władysław Jagiełło nakazał wykonać kopię obrazu, którym jest wizerunek z Głogowca.

Obraz był otaczany wielką czcią w Jagiellońskim domu, przekazywano Go zawsze najgodniejszemu dziecku. Drogą koneksji ślubnych obraz dotarł do Petersburga. Jeden z Głogowskich w drugiej połowie XVII w. posłując do cara otrzymał obraz w prezencie i umieścił go w głównym ołtarzu kościoła w Głogowcu. Prowadzone od lat starania o koronację Cudownego Obrazu zostały uwieńczone sukcesem.

14 września 1975 r, Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji Obrazu Koroną papieską - darem papieża Pawła VI przy współudziale metropolity poznańskiego arcybiskupa Antoniego Baraniaka i Biskupa Płockiego Bogdana Sikorskiego.

Na 10 rocznicę koronacji obrazu odpowiadając na list ks. Proboszcza Ojciec Św. Jan Paweł II przesłał telegram ze specjalnym Błogosławieństwem Apostolskim dla wszystkich pielgrzymów przybywających do Głogowca.

Za przyczyną Matki Bożej Głogowieckiej znane są liczne uzdrowienia i cuda.

Eklatantny przypadek i szczegółowo udokumentowany wydarzył się w latach 90 ubiegłego stulecia, kiedy to jedna z parafianek matka czworga dzieci, wbrew jakimkolwiek rokowaniom medycznym została cudowanie uzdrowiona z choroby nowotworowej.

W parafii znajduję się Księga Cudów, w której jest wiele wpisów dotyczących łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Głogowieckiej.

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,080662 / SQL: 0,01363s for 16 queries / Net Memory: 6430224 / Peak: 7017616
Debug: (0.006611) - (net usage: 883616) - (peak: 1509872)
Initialize Database
Debug: (0.008634) - (net usage: 1179000) - (peak: 1656640)
Done Initializing Database
Debug: (0.008663) - (net usage: 1179160) - (peak: 1656640)
initialize internal global cache
Debug: (0.009898) - (net usage: 1359840) - (peak: 1827808)
done initializing global cache
Debug: (0.009925) - (net usage: 1359304) - (peak: 1827808)
Loading Modules
Debug: (0.027165) - (net usage: 3187192) - (peak: 3672120)
End of Loading Modules
Debug: (0.027565) - (net usage: 3202696) - (peak: 3675016)
Initialize Smarty
Debug: (0.027586) - (net usage: 3202856) - (peak: 3675016)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.028063) - (net usage: 3226776) - (peak: 3712152)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.028356) - (net usage: 3241296) - (peak: 3718728)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.029852) - (net usage: 3259632) - (peak: 3731952)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 20 LIMIT  1
Debug: (0,03635) - (net usage: 3836648) - (peak: 4431168)
process template top
Debug: (0,039582) - (net usage: 3972184) - (peak: 4642504)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,050297) - (net usage: 5442184) - (peak: 7006328)
Debug: (0,051978) - (net usage: 5471328) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,056511) - (net usage: 5706352) - (peak: 7006328)
Debug: (0,05847) - (net usage: 5855712) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,058907) - (net usage: 5861672) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,059699) - (net usage: 5870856) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,061188) - (net usage: 5906832) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,21,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,062565) - (net usage: 6061848) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,062986) - (net usage: 6066688) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,069266) - (net usage: 6197328) - (peak: 7006328)
Debug: (0,071494) - (net usage: 6140712) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,07239) - (net usage: 6148616) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,073526) - (net usage: 6164448) - (peak: 7006328)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,079761) - (net usage: 6436432) - (peak: 7017616)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,079984) - (net usage: 6437560) - (peak: 7017616)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,080369) - (net usage: 6437992) - (peak: 7017616)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,080553) - (net usage: 6440336) - (peak: 7017616)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it