PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Kancelaria

Liturgia sakramentów świętych

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta

Namaszczenie Chorych

Małżeństwo

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,073041 / SQL: 0,01095s for 24 queries / Net Memory: 6647240 / Peak: 7588856
Debug: (0.007241) - (net usage: 965416) - (peak: 1683680)
Initialize Database
Debug: (0.009448) - (net usage: 1178880) - (peak: 1693648)
Done Initializing Database
Debug: (0.00948) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693648)
initialize internal global cache
Debug: (0.010727) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864704)
done initializing global cache
Debug: (0.01075) - (net usage: 1359072) - (peak: 1864704)
Loading Modules
Debug: (0.021983) - (net usage: 3198640) - (peak: 3720696)
End of Loading Modules
Debug: (0.023169) - (net usage: 3236384) - (peak: 3744736)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.024662) - (net usage: 3359504) - (peak: 3981488)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.028083) - (net usage: 3841224) - (peak: 4647312)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1638139661 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.035271) - (net usage: 3845120) - (peak: 4647312)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.03654) - (net usage: 3888184) - (peak: 4647312)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1638139660,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.036575) - (net usage: 3884704) - (peak: 4647312)
Initialize Smarty
Debug: (0.036585) - (net usage: 3884864) - (peak: 4647312)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.036659) - (net usage: 3884368) - (peak: 4647312)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.037185) - (net usage: 3886864) - (peak: 4647312)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (17,16,18,19,20,21,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.037504) - (net usage: 4027160) - (peak: 4647312)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.040934) - (net usage: 4242632) - (peak: 4872280)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.041652) - (net usage: 4244888) - (peak: 4872280)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,2)
Debug: (0.043317) - (net usage: 4344224) - (peak: 4967312)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0,045626) - (net usage: 4520696) - (peak: 5031088)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,055097) - (net usage: 5987520) - (peak: 7588856)
Debug: (0,055958) - (net usage: 6016680) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,059243) - (net usage: 6246032) - (peak: 7588856)
Debug: (0,059682) - (net usage: 6253528) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,060356) - (net usage: 6256936) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,060672) - (net usage: 6261048) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,061112) - (net usage: 6264976) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,061471) - (net usage: 6272320) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,061754) - (net usage: 6291880) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,062126) - (net usage: 6297088) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,062222) - (net usage: 6298448) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,06246) - (net usage: 6300752) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,062722) - (net usage: 6304368) - (peak: 7588856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,067915) - (net usage: 6435808) - (peak: 7588856)
Debug: (0,072495) - (net usage: 6653448) - (peak: 7588856)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,072609) - (net usage: 6654576) - (peak: 7588856)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,072836) - (net usage: 6655008) - (peak: 7588856)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,07297) - (net usage: 6657352) - (peak: 7588856)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it