PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Kancelaria

Liturgia sakramentów świętych

Chrzest

Bierzmowanie

Eucharystia

Pokuta

Namaszczenie Chorych

Małżeństwo

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,085063 / SQL: 0,0154s for 24 queries / Net Memory: 6647480 / Peak: 7546256
Debug: (0.006964) - (net usage: 883616) - (peak: 1509792)
Initialize Database
Debug: (0.008865) - (net usage: 1179000) - (peak: 1656560)
Done Initializing Database
Debug: (0.008886) - (net usage: 1179160) - (peak: 1656560)
initialize internal global cache
Debug: (0.010083) - (net usage: 1359840) - (peak: 1827728)
done initializing global cache
Debug: (0.010103) - (net usage: 1359304) - (peak: 1827728)
Loading Modules
Debug: (0.024654) - (net usage: 3187192) - (peak: 3672040)
End of Loading Modules
Debug: (0.026616) - (net usage: 3224936) - (peak: 3696080)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.029535) - (net usage: 3348056) - (peak: 3932832)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.034119) - (net usage: 3829808) - (peak: 4598688)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1634699324 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.04086) - (net usage: 3833736) - (peak: 4598688)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.042286) - (net usage: 3876800) - (peak: 4598688)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1634699323,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.042313) - (net usage: 3873320) - (peak: 4598688)
Initialize Smarty
Debug: (0.042321) - (net usage: 3873480) - (peak: 4598688)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.042375) - (net usage: 3872984) - (peak: 4598688)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.043356) - (net usage: 3875480) - (peak: 4598688)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (17,16,18,19,20,21,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.043669) - (net usage: 4015776) - (peak: 4598688)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.046757) - (net usage: 4238232) - (peak: 4830672)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.047423) - (net usage: 4240488) - (peak: 4830672)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,2)
Debug: (0.048982) - (net usage: 4339824) - (peak: 4925704)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0,051769) - (net usage: 4445672) - (peak: 4925704)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,062327) - (net usage: 5916592) - (peak: 7546256)
Debug: (0,063826) - (net usage: 6011288) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,067684) - (net usage: 6246272) - (peak: 7546256)
Debug: (0,068253) - (net usage: 6253768) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,069252) - (net usage: 6257176) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,069597) - (net usage: 6261288) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,069911) - (net usage: 6265216) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,070689) - (net usage: 6272560) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,071105) - (net usage: 6292120) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,071616) - (net usage: 6297328) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,071719) - (net usage: 6298688) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,071994) - (net usage: 6300992) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,072534) - (net usage: 6304608) - (peak: 7546256)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,07842) - (net usage: 6436048) - (peak: 7546256)
Debug: (0,084175) - (net usage: 6653688) - (peak: 7546256)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,084416) - (net usage: 6654816) - (peak: 7546256)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,084803) - (net usage: 6655248) - (peak: 7546256)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,084995) - (net usage: 6657592) - (peak: 7546256)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it