PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Historia kościoła

Głogowiec, o którym pierwsze wzmianki historyczne pojawiły się w średniowieczu, leżący nieopodal traktu drogowego łączącego Kutno z Lubieniem na Kujawach, wyróżnia się rzadkim przykładem sakralnej architektury gotycko-renesansowej.

Z historii kościoła

 • Sanktuarium istnieje od 1434r. Murowany kościół został wybudowany w 1560r. przez Pawła z Głogowskich, poprzedzał go kościół drewniany wybudowany przez Jana z Głogowskich  (początek XIV w.)
  Jan Głogowski został utrwalony w pięknej nagrobnej rzeźbie dłuta samego mistrza Jana z Pizy.
 • W okresie powstania styczniowego oddział Kozaków rozgromił w pobliżu kościoła grupę powstańców. Miejscowy proboszcz ks. Józef  Siekierzyński za wspieranie powstania został skazany na 37 lat Syberii. Po odbyciu kary najpierw zwolniony z zesłania, później wykonywał posługę kapłańską w Tworkach k Pruszkowa. Następnie powrócił do Głogowca, przywożąc ze sobą złoty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmarł w Głogowcu 31 grudnia 1912 r.
 • W 1926r. do Głogowca przybył prezydent Ignacy Mościcki.
 • W latach 1934-40 odbywały się zloty Akcji Katolickiej, spotkania młodzieży organizowane przez ks. Czesława Korzeniowskiego. W 1940 r. władze okupacyjne aresztowały ks. Korzeniowskiego, który zginął w Dachau w opinii świętości. Po aresztowaniu ks. Korzeniowskiego kościół w Głogowcu  został zamieniony na czas wojny na  magazyn.
 • W 1939r. ( 8-14. IX ) Generał Tadeusz Kutrzeba przebywał ze swoim sztabem wojskowym w Głogowcu na plebani i  w pałacu dworskim, skąd dowodził w tym czasie bitwą nad Bzurą połączoną Armią Poznań - Pomorze.
 • Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 14 września 1975 roku dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Głogowieckiej. Koronę ofiarował papież Paweł VI.
 • w latach (1981- 1998) kustoszem Sankturarium był ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej Solidarności, wielki patriota.
 • W kwietniu 1983 roku Mszę świętą oprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko.
 • 7 kwietnia 1985 roku siedmiosobowa grupa członków NSZZ "Solidarność" i Konfedearacji Polski Niepodległej rozpoczeła rotacyjny protest głodowy przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach PRL wieźniów politycznych.
 • 4 września 1997 w Głogowcu przebywał Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski
 • 7 września 1997 wizytę złożył prezydent Lech Wałęsa
 • 14 września 2005 odbyły się uroczyste obchody XXX rocznicy koronacji Cudownego Obrazu z udziałem ks. kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski

Proboszczowie

 • ks. Czesław Korzeniowski (1934 - 1940)
 • ks. Tadeusz Pawłowski (1945-1956)
 • ks. Marian Budny (1956-1971)
 • ks. Stanisław Tomaszewski (1971-1982) doprowadził do koronacji Cudownego Obrazu.
 • ks. Kanonik Marian Lipski (1982-1998)
 • ks. Jerzy Modelewski (1998-2008)
 • ks. mgr Piotr Kalisiak (2008 - )

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,290795 / SQL: 0,02077s for 28 queries / Net Memory: 7236256 / Peak: 7832152
Debug: (0.006774) - (net usage: 965416) - (peak: 1683728)
Initialize Database
Debug: (0.008522) - (net usage: 1178880) - (peak: 1693696)
Done Initializing Database
Debug: (0.008538) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693696)
initialize internal global cache
Debug: (0.009674) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864752)
done initializing global cache
Debug: (0.009692) - (net usage: 1359072) - (peak: 1864752)
Loading Modules
Debug: (0.022559) - (net usage: 3198672) - (peak: 3720776)
End of Loading Modules
Debug: (0.023974) - (net usage: 3236416) - (peak: 3744816)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.026036) - (net usage: 3359536) - (peak: 3981568)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.030023) - (net usage: 3841256) - (peak: 4647392)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1638144269 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.061124) - (net usage: 3845152) - (peak: 4647392)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.062618) - (net usage: 3888216) - (peak: 4647392)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1638144268,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.062654) - (net usage: 3884736) - (peak: 4647392)
Initialize Smarty
Debug: (0.062662) - (net usage: 3884896) - (peak: 4647392)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.062739) - (net usage: 3884400) - (peak: 4647392)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.062835) - (net usage: 3884560) - (peak: 4647392)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.063461) - (net usage: 3905024) - (peak: 4647392)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 18 LIMIT 1
Debug: (0,08105) - (net usage: 4019208) - (peak: 4647392)
process template top
Debug: (0,084322) - (net usage: 4159480) - (peak: 4866976)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT 1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,099351) - (net usage: 5625320) - (peak: 7226672)
Debug: (0,100964) - (net usage: 5654464) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,10551) - (net usage: 5949392) - (peak: 7226672)
Debug: (0,107521) - (net usage: 6033216) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT 1
Debug: (0,108269) - (net usage: 6038536) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT 1
Debug: (0,109132) - (net usage: 6047720) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,19,20,21,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,110925) - (net usage: 6080296) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (16,17,19,20,21,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,111979) - (net usage: 6217904) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,112411) - (net usage: 6228000) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,118869) - (net usage: 6358640) - (peak: 7226672)
Debug: (0,119482) - (net usage: 6302024) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT 1
Debug: (0,12032) - (net usage: 6309928) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT 1
Debug: (0,135261) - (net usage: 6377560) - (peak: 7226672)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='18'
Debug: (0,136847) - (net usage: 6378688) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (3) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,138305) - (net usage: 6382520) - (peak: 7226672)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '3' AND thumbnail_path = '/zdjeciahistoria/thumb_1.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,138751) - (net usage: 6384000) - (peak: 7226672)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='3'
Debug: (0,139076) - (net usage: 6385664) - (peak: 7226672)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 3 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,230127) - (net usage: 6829632) - (peak: 7680960)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,230275) - (net usage: 6830720) - (peak: 7680960)
Debug: (0,230553) - (net usage: 6833256) - (peak: 7680960)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,230586) - (net usage: 6834592) - (peak: 7680960)
Debug: (0,284221) - (net usage: 6934656) - (peak: 7680960)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT 1
Debug: (0,289933) - (net usage: 7213792) - (peak: 7832152)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,29012) - (net usage: 7214920) - (peak: 7832152)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,290437) - (net usage: 7215352) - (peak: 7832152)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,29069) - (net usage: 7225888) - (peak: 7832152)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it