PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Historia kościoła

Głogowiec, o którym pierwsze wzmianki historyczne pojawiły się w średniowieczu, leżący nieopodal traktu drogowego łączącego Kutno z Lubieniem na Kujawach, wyróżnia się rzadkim przykładem sakralnej architektury gotycko-renesansowej.

Z historii kościoła

 • Sanktuarium istnieje od 1434r. Murowany kościół został wybudowany w 1560r. przez Pawła z Głogowskich, poprzedzał go kościół drewniany wybudowany przez Jana z Głogowskich  (początek XIV w.)
  Jan Głogowski został utrwalony w pięknej nagrobnej rzeźbie dłuta samego mistrza Jana z Pizy.
 • W okresie powstania styczniowego oddział Kozaków rozgromił w pobliżu kościoła grupę powstańców. Miejscowy proboszcz ks. Józef  Siekierzyński za wspieranie powstania został skazany na 37 lat Syberii. Po odbyciu kary najpierw zwolniony z zesłania, później wykonywał posługę kapłańską w Tworkach k Pruszkowa. Następnie powrócił do Głogowca, przywożąc ze sobą złoty kielich jako wotum od Sybiraków. Zmarł w Głogowcu 31 grudnia 1912 r.
 • W 1926r. do Głogowca przybył prezydent Ignacy Mościcki.
 • W latach 1934-40 odbywały się zloty Akcji Katolickiej, spotkania młodzieży organizowane przez ks. Czesława Korzeniowskiego. W 1940 r. władze okupacyjne aresztowały ks. Korzeniowskiego, który zginął w Dachau w opinii świętości. Po aresztowaniu ks. Korzeniowskiego kościół w Głogowcu  został zamieniony na czas wojny na  magazyn.
 • W 1939r. ( 8-14. IX ) Generał Tadeusz Kutrzeba przebywał ze swoim sztabem wojskowym w Głogowcu na plebani i  w pałacu dworskim, skąd dowodził w tym czasie bitwą nad Bzurą połączoną Armią Poznań - Pomorze.
 • Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 14 września 1975 roku dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Głogowieckiej. Koronę ofiarował papież Paweł VI.
 • w latach (1981- 1998) kustoszem Sankturarium był ks. Marian Lipski, kapelan podziemnej Solidarności, wielki patriota.
 • W kwietniu 1983 roku Mszę świętą oprawił ksiądz Jerzy Popiełuszko.
 • 7 kwietnia 1985 roku siedmiosobowa grupa członków NSZZ "Solidarność" i Konfedearacji Polski Niepodległej rozpoczeła rotacyjny protest głodowy przeciwko przetrzymywaniu w więzieniach PRL wieźniów politycznych.
 • 4 września 1997 w Głogowcu przebywał Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski
 • 7 września 1997 wizytę złożył prezydent Lech Wałęsa
 • 14 września 2005 odbyły się uroczyste obchody XXX rocznicy koronacji Cudownego Obrazu z udziałem ks. kardynała Józefa Glempa - Prymasa Polski

Proboszczowie

 • ks. Czesław Korzeniowski (1934 - 1940)
 • ks. Tadeusz Pawłowski (1945-1956)
 • ks. Marian Budny (1956-1971)
 • ks. Stanisław Tomaszewski (1971-1982) doprowadził do koronacji Cudownego Obrazu.
 • ks. Kanonik Marian Lipski (1982-1998)
 • ks. Jerzy Modelewski (1998-2008)
 • ks. mgr Piotr Kalisiak (2008 - )

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,306457 / SQL: 0,02082s for 31 queries / Net Memory: 7233520 / Peak: 7798616
Debug: (0.007352) - (net usage: 883872) - (peak: 1511536)
Initialize Database
Debug: (0.009349) - (net usage: 1179256) - (peak: 1658304)
Done Initializing Database
Debug: (0.009377) - (net usage: 1179416) - (peak: 1658304)
initialize internal global cache
Debug: (0.010732) - (net usage: 1360096) - (peak: 1829472)
done initializing global cache
Debug: (0.010764) - (net usage: 1359560) - (peak: 1829472)
Loading Modules
Debug: (0.024096) - (net usage: 3187448) - (peak: 3673784)
End of Loading Modules
Debug: (0.02553) - (net usage: 3225192) - (peak: 3697824)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.027522) - (net usage: 3348312) - (peak: 3934576)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.031666) - (net usage: 3830064) - (peak: 4600432)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1634702997 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.038966) - (net usage: 3833992) - (peak: 4600432)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.040498) - (net usage: 3877056) - (peak: 4600432)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1634702996,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.040523) - (net usage: 3873576) - (peak: 4600432)
Initialize Smarty
Debug: (0.040532) - (net usage: 3873736) - (peak: 4600432)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.040614) - (net usage: 3873240) - (peak: 4600432)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.041488) - (net usage: 3875736) - (peak: 4600432)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (18,16,17,19,20,21,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.041831) - (net usage: 4016032) - (peak: 4600432)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.045223) - (net usage: 4245984) - (peak: 4839912)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.045827) - (net usage: 4248240) - (peak: 4839912)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,2)
Debug: (0.049567) - (net usage: 4347576) - (peak: 4934944)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0,053238) - (net usage: 4452528) - (peak: 4934944)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,065989) - (net usage: 5923448) - (peak: 7554592)
Debug: (0,067308) - (net usage: 6018144) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,071092) - (net usage: 6253128) - (peak: 7554592)
Debug: (0,071613) - (net usage: 6260624) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,072508) - (net usage: 6264032) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,072904) - (net usage: 6268144) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,07329) - (net usage: 6272072) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,073631) - (net usage: 6279416) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,074082) - (net usage: 6298976) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,074466) - (net usage: 6304184) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,074568) - (net usage: 6305544) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,074863) - (net usage: 6307848) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,075422) - (net usage: 6311464) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,081435) - (net usage: 6442904) - (peak: 7554592)
Debug: (0,097249) - (net usage: 6457312) - (peak: 7554592)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='18'
Debug: (0,098564) - (net usage: 6458440) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (3) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,099699) - (net usage: 6462272) - (peak: 7554592)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '3' AND thumbnail_path = '/zdjeciahistoria/thumb_1.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,100115) - (net usage: 6462472) - (peak: 7554592)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='3'
Debug: (0,100533) - (net usage: 6464136) - (peak: 7554592)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 3 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,214513) - (net usage: 6908104) - (peak: 7723864)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,214683) - (net usage: 6909192) - (peak: 7723864)
Debug: (0,214981) - (net usage: 6911728) - (peak: 7723864)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT 1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,215022) - (net usage: 6913064) - (peak: 7723864)
Debug: (0,305625) - (net usage: 7211056) - (peak: 7798616)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,305834) - (net usage: 7212184) - (peak: 7798616)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,306179) - (net usage: 7212616) - (peak: 7798616)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,306369) - (net usage: 7223152) - (peak: 7798616)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it