PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Galeria

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,187296 / SQL: 0,00707s for 23 queries / Net Memory: 7145256 / Peak: 7734696
Debug: (0.007277) - (net usage: 883872) - (peak: 1511456)
Initialize Database
Debug: (0.009462) - (net usage: 1179256) - (peak: 1658224)
Done Initializing Database
Debug: (0.009493) - (net usage: 1179416) - (peak: 1658224)
initialize internal global cache
Debug: (0.010814) - (net usage: 1360096) - (peak: 1829392)
done initializing global cache
Debug: (0.010843) - (net usage: 1359560) - (peak: 1829392)
Loading Modules
Debug: (0.024134) - (net usage: 3187448) - (peak: 3673704)
End of Loading Modules
Debug: (0.02439) - (net usage: 3202952) - (peak: 3676600)
Initialize Smarty
Debug: (0.02441) - (net usage: 3203112) - (peak: 3676600)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.02473) - (net usage: 3227032) - (peak: 3713736)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.024981) - (net usage: 3241552) - (peak: 3720312)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.025827) - (net usage: 3263464) - (peak: 3733536)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 21 LIMIT  1
Debug: (0,031493) - (net usage: 3840464) - (peak: 4436312)
process template top
Debug: (0,032951) - (net usage: 3976000) - (peak: 4647648)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,042753) - (net usage: 5446000) - (peak: 7011472)
Debug: (0,043131) - (net usage: 5475144) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,046667) - (net usage: 5710168) - (peak: 7011472)
Debug: (0,047477) - (net usage: 5859528) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,047573) - (net usage: 5865488) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,048873) - (net usage: 5874672) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,20,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,050326) - (net usage: 5910664) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (15,16,17,18,19,20,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,051442) - (net usage: 6069160) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,051561) - (net usage: 6070520) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,057035) - (net usage: 6201160) - (peak: 7011472)
Debug: (0,057173) - (net usage: 6144544) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,057601) - (net usage: 6152448) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,058996) - (net usage: 6215864) - (peak: 7011472)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='21'
Debug: (0,059549) - (net usage: 6216976) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (2) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,059916) - (net usage: 6220784) - (peak: 7011472)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '2' AND thumbnail_path = '/galeria/thumb_01.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,061109) - (net usage: 6319224) - (peak: 7011472)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='2'
Debug: (0,06172) - (net usage: 6320888) - (peak: 7011472)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 2 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,176476) - (net usage: 6445632) - (peak: 7011472)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,176577) - (net usage: 6446720) - (peak: 7011472)
Debug: (0,176658) - (net usage: 6449256) - (peak: 7011472)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT  1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,176688) - (net usage: 6451872) - (peak: 7011472)
Debug: (0,182981) - (net usage: 6806760) - (peak: 7734696)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,186723) - (net usage: 7147368) - (peak: 7734696)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,187001) - (net usage: 7148496) - (peak: 7734696)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,187102) - (net usage: 7148928) - (peak: 7734696)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,187221) - (net usage: 7155368) - (peak: 7734696)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it