PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Galeria

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,726547 / SQL: 0,02276s for 28 queries / Net Memory: 7201680 / Peak: 7822072
Debug: (0.0076350000000001) - (net usage: 965424) - (peak: 1683648)
Initialize Database
Debug: (0.009817) - (net usage: 1178880) - (peak: 1693616)
Done Initializing Database
Debug: (0.009837) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693616)
initialize internal global cache
Debug: (0.011525) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864672)
done initializing global cache
Debug: (0.011547) - (net usage: 1359072) - (peak: 1864672)
Loading Modules
Debug: (0.186268) - (net usage: 3198672) - (peak: 3720696)
End of Loading Modules
Debug: (0.2304) - (net usage: 3236408) - (peak: 3744736)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.247559) - (net usage: 3359472) - (peak: 3981424)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.314529) - (net usage: 3841192) - (peak: 4647248)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1638141626 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.320696) - (net usage: 3845088) - (peak: 4647248)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.322665) - (net usage: 3888152) - (peak: 4647248)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1638141625,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.322695) - (net usage: 3884672) - (peak: 4647248)
Initialize Smarty
Debug: (0.322703) - (net usage: 3884832) - (peak: 4647248)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.322783) - (net usage: 3884336) - (peak: 4647248)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.323077) - (net usage: 3884496) - (peak: 4647248)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.324012) - (net usage: 3902256) - (peak: 4647248)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 21 LIMIT  1
Debug: (0,378462) - (net usage: 4016376) - (peak: 4647248)
process template top
Debug: (0,400827) - (net usage: 4156648) - (peak: 4864064)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,442754) - (net usage: 5622488) - (peak: 7223760)
Debug: (0,444555) - (net usage: 5651632) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,479641) - (net usage: 5946560) - (peak: 7223760)
Debug: (0,500328) - (net usage: 6030384) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,500658) - (net usage: 6035704) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,501199) - (net usage: 6044888) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,503844) - (net usage: 6077528) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,505081) - (net usage: 6223872) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,505349) - (net usage: 6225232) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,526473) - (net usage: 6355872) - (peak: 7223760)
Debug: (0,527171) - (net usage: 6299256) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,527958) - (net usage: 6307160) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,530302) - (net usage: 6370536) - (peak: 7223760)
SELECT hierarchy_path FROM glogowieccontent WHERE content_id='21'
Debug: (0,531638) - (net usage: 6371648) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_albums WHERE album_id IN (2) ORDER BY album_number ASC
Debug: (0,532419) - (net usage: 6375456) - (peak: 7223760)
SELECT thumbnail_path, thumbnail_width, thumbnail_height FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = '2' AND thumbnail_path = '/galeria/thumb_01.jpg' LIMIT 0, 1
Debug: (0,532714) - (net usage: 6376928) - (peak: 7223760)
SELECT COUNT(*) AS cnt FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id='2'
Debug: (0,533062) - (net usage: 6378592) - (peak: 7223760)
SELECT * FROM glogowiecmodule_album_pictures WHERE picture_album_id = 2 ORDER BY picture_number ASC
Debug: (0,671253) - (net usage: 6831016) - (peak: 7682280)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox'
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource startAlbum;jQlightbox':(0,671354) - (net usage: 6832104) - (peak: 7682280)
Debug: (0,671657) - (net usage: 6834640) - (peak: 7682280)
SELECT * from glogowiecmodule_templates WHERE module_name = 'Album' and template_name = 'jQlightbox' LIMIT  1
Debug display of 'CMSModuleDbTemplateResource endAlbum;jQlightbox':(0,671687) - (net usage: 6835976) - (peak: 7682280)
Debug: (0,678213) - (net usage: 6928720) - (peak: 7682280)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,725603) - (net usage: 7203792) - (peak: 7822072)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,725752) - (net usage: 7204920) - (peak: 7822072)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,726066) - (net usage: 7205352) - (peak: 7822072)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,726459) - (net usage: 7211792) - (peak: 7822072)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it