PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Dotacje


woj_lodzkie_logo

 

Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy kościele parafialnym otrzymano następujące dotacje:

 

2021, Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N.P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont fragmentu elewacji północnej świątyni oraz elewacji zachodniej zakrystii – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu prac przy remoncie fragmentu elewacji świątyni (fragment elewacji północnej).

 

2021, Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N. P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont elewacji wschodniej zakrystii – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

 

2020, Remont elewacji zachodniej nawy - część północna – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego.

 

2019, Remont konserwatorski zachodniej ściany wieży kościoła – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;   

 

2019, Remont konserwatorski zachodniej ściany wieży kościoła – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;

 

2018, Konserwacja ołtarza bocznego św. Andrzeja – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;

 

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,060005 / SQL: 0,00206s for 19 queries / Net Memory: 6435368 / Peak: 7333856
Debug: (0.006675) - (net usage: 883872) - (peak: 1511456)
Initialize Database
Debug: (0.008435) - (net usage: 1179256) - (peak: 1658224)
Done Initializing Database
Debug: (0.008452) - (net usage: 1179416) - (peak: 1658224)
initialize internal global cache
Debug: (0.009606) - (net usage: 1360096) - (peak: 1829392)
done initializing global cache
Debug: (0.009627) - (net usage: 1359560) - (peak: 1829392)
Loading Modules
Debug: (0.022388) - (net usage: 3187448) - (peak: 3673704)
End of Loading Modules
Debug: (0.022639) - (net usage: 3202952) - (peak: 3676600)
Initialize Smarty
Debug: (0.02265) - (net usage: 3203112) - (peak: 3676600)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.022953) - (net usage: 3227032) - (peak: 3713736)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.024018) - (net usage: 3243072) - (peak: 3720312)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (29,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0.027593) - (net usage: 3762240) - (peak: 4452744)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.029554) - (net usage: 4057808) - (peak: 4651656)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
                   WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.029651) - (net usage: 4059424) - (peak: 4651656)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,2)
Debug: (0.030572) - (net usage: 4158760) - (peak: 4746048)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3)
Debug: (0,033233) - (net usage: 4297368) - (peak: 4771960)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,043829) - (net usage: 5768352) - (peak: 7333856)
Debug: (0,044204) - (net usage: 5797512) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,047931) - (net usage: 6098672) - (peak: 7333856)
Debug: (0,04811) - (net usage: 6106168) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,048279) - (net usage: 6109576) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 16
Debug: (0,048399) - (net usage: 6113688) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 17
Debug: (0,048513) - (net usage: 6117616) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 18
Debug: (0,048623) - (net usage: 6124960) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 19
Debug: (0,04872) - (net usage: 6144520) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 20
Debug: (0,048814) - (net usage: 6149728) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 21
Debug: (0,0489) - (net usage: 6151080) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,048982) - (net usage: 6153392) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 26
Debug: (0,049076) - (net usage: 6157008) - (peak: 7333856)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,054864) - (net usage: 6287168) - (peak: 7333856)
Debug: (0,059375) - (net usage: 6440296) - (peak: 7333856)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,05958) - (net usage: 6441424) - (peak: 7333856)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,05979) - (net usage: 6441856) - (peak: 7333856)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,059936) - (net usage: 6444200) - (peak: 7333856)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it