PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

Dotacje


woj_lodzkie_logo

 

Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy kościele parafialnym otrzymano następujące dotacje:

 

2021, Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N.P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont fragmentu elewacji północnej świątyni oraz elewacji zachodniej zakrystii – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego w kwocie 80 000,00 zł. Zadanie polega na wykonaniu prac przy remoncie fragmentu elewacji świątyni (fragment elewacji północnej).

 

2021, Głogowiec, kościół par. pw. Narodzenia N. P. Marii i św. Wojciecha (XVI w.): remont elewacji wschodniej zakrystii – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego

 

2020, Remont elewacji zachodniej nawy - część północna – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego.

 

2019, Remont konserwatorski zachodniej ściany wieży kościoła – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;   

 

2019, Remont konserwatorski zachodniej ściany wieży kościoła – dofinansowano ze środków Funduszu Kościelnego;

 

2018, Konserwacja ołtarza bocznego św. Andrzeja – dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego;

 

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,077548 / SQL: 0,01101s for 21 queries / Net Memory: 6660480 / Peak: 7283688
Debug: (0.007582) - (net usage: 965416) - (peak: 1683648)
Initialize Database
Debug: (0.009601) - (net usage: 1178880) - (peak: 1693616)
Done Initializing Database
Debug: (0.009638) - (net usage: 1179040) - (peak: 1693616)
initialize internal global cache
Debug: (0.01092) - (net usage: 1359608) - (peak: 1864672)
done initializing global cache
Debug: (0.010943) - (net usage: 1359072) - (peak: 1864672)
Loading Modules
Debug: (0.023331) - (net usage: 3198672) - (peak: 3720696)
End of Loading Modules
Debug: (0.024778) - (net usage: 3236416) - (peak: 3744736)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.026626) - (net usage: 3359536) - (peak: 3981488)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT  1
Debug: (0.030607) - (net usage: 3841256) - (peak: 4647312)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1638144968 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.038477) - (net usage: 3845152) - (peak: 4647312)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.040234) - (net usage: 3888216) - (peak: 4647312)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1638144967,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.040257) - (net usage: 3884736) - (peak: 4647312)
Initialize Smarty
Debug: (0.040264) - (net usage: 3884896) - (peak: 4647312)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.040322) - (net usage: 3884400) - (peak: 4647312)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.040397) - (net usage: 3884560) - (peak: 4647312)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.04099) - (net usage: 3907408) - (peak: 4647312)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 29 LIMIT  1
Debug: (0,043295) - (net usage: 4021448) - (peak: 4647312)
process template top
Debug: (0,045557) - (net usage: 4161720) - (peak: 4869136)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id = 7 LIMIT  1
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,055529) - (net usage: 5627560) - (peak: 7228832)
Debug: (0,056785) - (net usage: 5656704) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,060369) - (net usage: 5951632) - (peak: 7228832)
Debug: (0,061721) - (net usage: 6035456) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE originator = 'MenuManager' AND name = 'navigation' LIMIT  1
Debug: (0,061988) - (net usage: 6040776) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE type_id = '3' AND type_dflt = 1 LIMIT  1
Debug: (0,062524) - (net usage: 6049960) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,22,23,24,26) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,063649) - (net usage: 6082808) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,23,24,26) ORDER BY content_id
Debug: (0,064493) - (net usage: 6226912) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,064857) - (net usage: 6230768) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 29
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,070384) - (net usage: 6360928) - (peak: 7228832)
Debug: (0,070677) - (net usage: 6304408) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'flash' LIMIT  1
Debug: (0,071211) - (net usage: 6312312) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'porzadeknabozenstw' LIMIT  1
Debug: (0,072255) - (net usage: 6327888) - (peak: 7228832)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE name = 'stopka' LIMIT  1
Debug: (0,076897) - (net usage: 6665408) - (peak: 7283688)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,07704) - (net usage: 6666536) - (peak: 7283688)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT  1
Debug: (0,077333) - (net usage: 6668248) - (peak: 7283688)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,077474) - (net usage: 6670592) - (peak: 7283688)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it